top logo

ΤΡΕΧΟΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

κλικ στον τίτλο για χρονοδιάγραμμα

flag greece flag united kingdom

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΩΣ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

στις . Κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Στο Δημόσιο Ι.Ε.Κ. Πειραιά αναστέλλονται τα μαθήματα μέχρι και την 10η Απριλίου 2020, λόγω της απαγόρευσης λειτουργίας όλων των δομών εκπαίδευσης, βάσει της σχετικής ανακοίνωσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  , για προληπτικούς λόγους, κατόπιν εισήγησης της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του Κορωνοϊού .

ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΔΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ

στις . Κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σας ενημερώνουμε ότι βάσει των οδηγιών της εγκυκλίου της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ. & Δ.Β.Μ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην πλατφόρμα ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (τηλεκπαίδευσης) του ΔΙΕΚ Πειραιά Open eClass μπορεί να γίνεται ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες, το οποίο θα αναρτάται για το κάθε μάθημα ειδικότητας προς μελέτη από τους σπουδαστές/σπουδάστριες κι επιπλέον θα επιτρέψει την εξ αποστάσεως επικοινωνία τους.
 
Επισημαίνεται ό,τι η εξ αποστάσεως ασύγχρονη τηλεκπαίδευση συνιστά το πλέον πρόσφορο εργαλείο για να διατηρήσουν οι εκπαιδευτές/εκπαιδεύτριες και σπουδαστές/σπουδάστριες την επαφή τους με την εκπαιδευτική διαδικασία στις παρούσες, έκτακτες συνθήκες που βιώνει η χώρα μας, χωρίς να αποσκοπεί στο να υποκαταστήσει τη δια ζώσης εκπαίδευση, ούτε να καλύψει τη διδακτέα ύλη .
 
Παρακαλούμε για την άμεση ανταπόκρισή σας, προκειμένου να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
 
Για την εγγραφή σας ακολουθήστε τις αντίστοιχες οδηγίες:
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

στις . Κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Η υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των καταρτιζομένων των ΙΕΚ σε χώρους εργασίας εντάσσεται ως εκπαιδευτική λειτουργία στην επιβολή του μέτρου της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για λόγους πρόληψης της εξάπλωσης του κορονοϊού ( ΚΥΑ - ΦΕΚ 783 Β΄/10-3-2020)για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έως και 24-3-2020.

Ως εκ τούτου  ενημερώνουμε άμεσα τους πρακτικά ασκούμενους και τους εργοδότες ότι υπάρχει αναστολή και ΟΧΙ ΔΙΑΚΟΠΗ της πρακτικής άσκησης (με τη λήξη της απαγόρευσης δεν θα απαιτηθούν εκ του μηδενός διαδικασίες )
Τονίζεται ότι οι εργοδότες δεν πρέπει να προβούν σε οποιαδήποτε αλλαγή στο ΕΡΓΑΝΗ για την περίοδο αυτή.
Για την περίοδο της παύσης δεν θα καταβληθούν οι εισφορές που προβλέπονται για την πρακτική άσκηση, οι οποίες όμως θα καταβληθούν για την περίοδο που θα συμπληρωθούν οι χαμένες ημέρες πρακτικής άσκησης, στο μέλλον.
Σε περίπτωση που πρακτικά ασκούμενοι δεν παρουσιάστηκαν στην πρακτική άσκηση λόγω του κορωνοϊού σύμφωνα με οδηγίες του ΕΟΔΥ, πριν την 11-03-2020 στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης θα αναγράφεται "Απουσία λόγω κορωνοϊού" (περιπτώσεις Αχαϊας, Ηλείας, Ζακύνθου κ.ά.).
Για το Διάστημα από 11-03-2020 μέχρι και 24-03-2020 στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης θα αναγράφεται "Απαγόρευση λειτουργίας".
Ήδη για την ως άνω περίοδο αναστολής το Π.Σ. ΠΗΓΑΣΟΣ δεν υποστηρίζει τη διαχείριση και παρακολούθηση της πρακτικής άσκησης, λειτουργίες που θα επανέλθουν χωρίς να απαιτηθεί εκ νέου έναρξη διαδικασιών.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

στις . Κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΕΚ ΓΙΑ 14 ΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΣΗΜΕΡΑ.

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτές,τους καταρτιζόμενους και γενικότερα όλους τους πολίτες ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ 783 Β΄/10-3-2020 επιβάλλεται το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών, φορέων και ιδρυμάτων δημοσίων και ιδιωτικών, κάθε τύπου και βαθμού της χώρας για το χρονικό διάστημα από 11-3-2020 έως και 24-3-2020.

Επισημαίνουμε ότι στις «πάσης φύσεως εκπαιδευτικές λειτουργίες, οι οποίες πραγματοποιούνται με φυσική παρουσία» συμπεριλαμβάνονται το πρόγραμμα μαθητείας και η πρακτική άσκηση.

Σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο, «από την ως άνω απαγόρευση εξαιρούνται οι διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες».

Έτσι η γραμματεία του ΙΕΚ Πειραιά θα λειτουργεί μεν καθημερινά (τις εργάσιμες ημέρες) αλλά θα δέχεται μόνο ηλεκτρονικές αιτήσεις για έκδοση βεβαιώσεων, δικαιολογητικών και λοιπές λειτουργίες γραμματειακής υποστήριξης , οι οποίες θα απαντώνται επίσης ηλεκτρονικά . Επισημαίνεται ότι δεν θα γίνονται νέες εγκρίσεις πρακτικής άσκησης σε όλη την διάρκεια της αναστολής.

Από την διεύθυνση του ΙΕΚ Πειραιά

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

στις . Κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με την Απόφαση Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.14243 αποφασίζεται η προσωρινή αναστολή όλων των οργανωμένων εκπαιδευτικών εκδρομών εκτός Ελλάδος από την 28.02.2020 εως και την 13.03.2020 λόγω των εξαιρετικών δυσκολιών στην ιχνηλάτηση των επαφών με επιβεβαιωμένα κρούσματα στο εξωτερικό και για προληπτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας .

Παλιότερες αναρτήσεις...

Αιτήσεις on line

Πατήστε εδώ για Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης για την έκδοση βεβαιώσεων από τη Γραμματεία του ΙΕΚ.