top logo

ΤΡΕΧΟΝ ΕΞΑΜΗΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

κλικ στον τίτλο για χρονοδιάγραμμα

flag greece flag united kingdom

Πρακτική άσκηση (ή Μαθητεία)

praktiki
Για την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών  σε όλες τις ειδικότητες των Ι.Ε.Κ και απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης , απαιτείται η πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (πέραν των τεσσάρων εξαμήνων),διάρκειας 960 ωρών (το επονομαζόμενο και πέμπτο εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης). Το θεσμικό πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης ρυθμίζεται από την ΚΥΑ Κ5/97484/2021-ΦΕΚ 3938/Β/26-8-2021.


Η περίοδος της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να είναι συνεχιζόμενη ή τμηματική και πρέπει να ολοκληρωθεί, σε κάθε περίπτωση ,εντός είκοσι τεσσάρων μηνών (24) μηνών από την λήξη του τελευταίου εξαμήνου θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για όσους καταρτιζόμενους έχουν τελειώσει την φοίτηση των τεσσάρων εξαμήνων αλλά δεν είχαν πραγματοποιήσει την πρακτική τους κατά την έναρξη της ισχύος του Ν.4763/2020 (ημερομηνία δημοσίευσης ΦΕΚ 21-12-2020), ισχύει ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ το άρθρο 48 παρ.2 του Ν.4777/2021, το οποίο τροποποιεί το άρθρο 169 του ν. 4763/2020 αφού προστίθενται η παράγραφος 31 σύμφωνα με την οποία: «Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2022, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27»

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτισή τους κλάδους, σε θέσεις που προσφέρονται από φορείς και επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω έγγραφα:

Κάθε καταρτιζόμενος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση
  • υποβάλλει αίτηση - δήλωση στο Ι.Ε.Κ. που φοιτά, με την οποία δηλώνει την υπηρεσία ή την επιχείρηση που τον έχει αποδεχθεί για Πρακτική Άσκηση. Κατέβασε εδώ την ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
  • υποβάλλει απογραφικό δελτίο-ατομικά στοιχεία πρακτικά ασκούμενου .Κατέβασε εδώ το ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
  • υποβάλλει βεβαίωση, με την οποία ο εργοδότης βεβαιώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για πρακτική άσκηση διάρκειας 960 ωρών, δηλώνει με σαφήνεια την έναρξη και λήξη της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης, περιγράφει το αντικείμενο εργασίας της επιχείρησης και το αντικείμενο της απασχόλησης του καταρτιζόμενου, καθώς και ότι αποδέχεται την εποπτεία του έργου της πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση πρέπει να είναι σχετική με την ειδικότητα κατάρτισης. Κατέβασε εδώ την ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
  • υπογράφει ειδική σύμβαση πρακτικής άσκησης με τον εργοδότη,η οποία θεωρείται από το ΙΕΚ φοίτησης.Η ειδική σύμβαση συντάσσεται σε 3 αντίτυπα και λαμβάνει από ένα ο εργοδότης, ο πρακτικά ασκούμενος και το ΙΕΚ φοίτησης.     ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΕΣΠΑ
                                   ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ
  • προσκομίζει
  1. Φωτοτυπία Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  2. Βεβαίωση ΑΜΚΑ
  3. Αποδεικτικό ΑΦΜ
  4. Αποδεικτικό ΑΜΑ

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η επιδότηση της Πρακτικής Άσκησης ,πρέπει ο πρακτικά ασκούμενος να εγγραφεί ως νέος χρήστης στο Πληροφοριακό Σύστημα ώστε να συμπληρωθεί το Δελτίο Εισόδου. Περισσότερες  οδηγίες μπορείτε να διαβάσετε εδώ.

Τα Ι.Ε.Κ., δημόσια και ιδιωτικά, μεριμνούν για την ασφάλιση των πρακτικά ασκούμενων/μαθητευόμενων στο Ι.Κ.Α., μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, με ποσοστό 1% επί του ετήσιου τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, όπως ισχύει κάθε φορά. Η εν λόγω δαπάνη βαρύνει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εργοδότης) στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.
Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε μήνα. Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις τέσσερεις (4) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα, ποτέ όμως νύχτα (5 ημέρες εβδομαδιαίως), και πραγματοποιείται με ευθύνη των υπευθύνων των φορέων απασχόλησης και με την εποπτεία των Ι.ΕΚ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες. Κατά την διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης ο ασκούμενος και ο φορέας συμπληρώνουν καθημερινά και ανελλιπώς το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης. Κατέβασε εδώ το ΒΙΒΛΙΟ_ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ_ΑΣΚΗΣΗΣ.

 Μετά το τέλος της Πρακτικής ο εργοδότης θα πρέπει να συμπληρώσει,υπογράψει και σφραγίσει τη βεβαίωση παρουσιάς. Κατέβασε εδώ το Έντυπο βεβαίωσης Παρουσίας

 

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. . Κατέβασε εδώ το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ για απαλλαγή από την Πρακτική Άσκηση.

Υποχρεώσεις πρακτικά ασκούμενου

Υποχρεώσεις εργοδότη