Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Η πλατφόρμα Open eClass ΔΙΕΚ Πειραιά αποτελεί ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ηλεκτρονικών Μαθημάτων. Ακολουθεί τη φιλοσοφία του λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει την υπηρεσία Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης χωρίς περιορισμούς και δεσμεύσεις. Η πρόσβαση στην υπηρεσία γίνεται με τη χρήση ενός απλού φυλλομετρητή (web browser) χωρίς την απαίτηση εξειδικευμένων τεχνικών γνώσεων.

Ανακοινώσεις

 • - Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020 -

  Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους  ότι ο  σωστός τρόπος  υποβολής των εργασιών γίνεται μέσα απο το εργαλείο "εργασίες " και όχι μέσω των εγγράφων ή των μηνυμάτων .

  Για να μπορέσουν να υποβάλλουν οι εκπαιδευόμενοι την εργασία τους θα πρέπει οι εκπαιδευτές να έχουν ενεργοποιήσει το εργαλείο εργασίες από τη διαχείριση του μαθήματος  , εάν αυτό βρίσκεται στα ανενεργά εργαλεία , και να έχουν ανεβάσει το θέμα της τελικής εργασίας .

 • - Κυριακή, 14 Ιουνίου 2020 -

  Ενημερώνουμε τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές πως είναι προκαθορισμένο από την πλατφόρμα ότι το μέγιστο μέγεθος των αρχείων που μπορούν να ανεβάσουν οι καταρτιζόμενοι  είναι 64 MB.

  Οποιαδήποτε εργασία μεγαλύτερου μεγέθους θα πρέπει είτε να συμπιεστεί εως το επιτρεπτό όριο και να υποβληθεί στην πλατφόρμα είτε να υποβληθεί στον εκπαιδευτή με άλλον τρόπο και να σταλεί στη συνέχεια στη γραμματεία του ΙΕΚ.

  Τα επιτρεπτά αρχεία που μπορούν να ανεβάσουν οι εκπαιδευόμενοι είναι της μορφής : pdf, ps, eps, tex, latex, dvi, texinfo, texi, zip, rar, tar, bz2, gz, 7z, xz, lha, lzh, z, Z, doc, docx, docm, odt, ott, sxw, stw, fodt, txt, rtf, dot, mcw, wps, xls, xlsx, xlsm, xlt, ods, ots, sxc, stc, fods, uos, csv, ppt, pps, pot, pptx, ppsx, odp, otp, sxi, sti, fodp, uop, potm, odg, otg, sxd, std, fodg, odb, mdb, ttf, otf, jpg, jpeg, png, gif, bmp, tif, tiff, psd, dia, svg, ppm, xbm, xpm, ico, avi, asf, asx, wm, wmv, wma, dv, mov, moov, movie, mp4, mpg, mpeg, 3gp, 3g2, m2v, aac, m4a, flv, f4v, m4v, mp3, swf, webm, ogv, ogg, mid, midi, aif, rm, rpm, ram, wav, mp2, m3u, qt, vsd, vss, vst .

 • - Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2019 -

  Παρακαλούνται οι σπουδαστές του ΔΙΕΚ Πειραιά μην παρκάρουν στις θέσεις παρκινγκ των καθηγητών ( στην πρόσοψη του κτηρίου επί της οδού Πειραιώς ).

  Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόηση !

 Συνδεδεμένοι χρήστες: 5
Available on the App Store
Available on the Play Store