Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Ανακοινώσεις Διαχειριστή

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
- Τετάρτη, 17 Ιουνίου 2020 -

Ενημερώνουμε τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους  ότι ο  σωστός τρόπος  υποβολής των εργασιών γίνεται μέσα απο το εργαλείο "εργασίες " και όχι μέσω των εγγράφων ή των μηνυμάτων .

Για να μπορέσουν να υποβάλλουν οι εκπαιδευόμενοι την εργασία τους θα πρέπει οι εκπαιδευτές να έχουν ενεργοποιήσει το εργαλείο εργασίες από τη διαχείριση του μαθήματος  , εάν αυτό βρίσκεται στα ανενεργά εργαλεία , και να έχουν ανεβάσει το θέμα της τελικής εργασίας .