Έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή

eggrafa
Περιοχή λήψης ηλεκτρονικών εγγράφων για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας. Τα έγγραφα αφορούν Ενδιαφερόμενους για κατάρτιση, ήδη Καταρτιζόμενους, τους Εκπαιδευτές του ΙΕΚ και τέλος Αποφοίτους. Υπάρχουν δε σε δύο τύπους (.doc και .pdf). Σε περίπτωση που θέλετε να επεξεργαστείτε το έγγραφο στον υπολογιστή σας, επιλέγετε τη μορφή .doc. Η μορφή .pdf είναι μόνο για εκτύπωση. Όλα τα έγγραφα που βρίσκονται στην περιοχή αυτή υπάγονται σε συγκεκριμένη άδεια χρήσης την οποία πρέπει να αποδεχτείτε ώστε να κατεβάσετε το έγγραφο που θέλετε.

Οδηγός για Σπουδαστές: αίτηση απαλλαγής από μάθημα, αίτηση επανεξέτασης, αίτηση για εξέταση σε πρόοδο ή τελικές εξετάσεις, γενική φόρμα αίτησης (βεβαίωσης φοίτησης, αντίγραφα ΒΕΚ, βεβαίωσης πρακτικής άσκησης, καταβολής διδάκτρων, αναλυτικής βαθμολογίας...), αίτηση για προφορική εξέταση, ΥΔ του Ν.1599/86

Οδηγός για Εκπαιδευτές  έντυπα θεμάτων προόδου και τελικών εξετάσεων, θεμάτων επανεξέτασης, παραγγελίας υλικών, εκπαιδευτικής επίσκεψης, ΥΔ του Ν.1599/86

Οδηγός για Αποφοίτους:  ΥΔ του Ν.1599/86, ΄έντυπα Πρακτικής ΄Άσκησης, γενικές αιτήσεις, όλα τα απαιτούμενα έγγραφα για έναρξη πρακτικής άσκησης.

επιλέξτε κατηγορία εγγράφων...

Διαβάστε ή κατεβάστε στον υπολογιστή σας το Νέο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοσίων ΙΕΚ.