ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ

στις . Κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ενημερώνουμε τους επιτυχόντες του Παράλληλου Μηχανογραφικού ότι έως 6/9 έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής εγγραφής χωρίς τη μεσολάβηση του ΙΕΚ, εφόσον δεν απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών (πιστοποιητικά τριτεκνίας, πολυτεκνίας, μονογονεϊκής οικογένειας ή ταυτότητα ομογενούς για ειδική κατηγορία καταρτιζομένων).

Για  όσους απαιτείται προσκόμιση διακαιολογητικών για να γίνει η εγγραφή θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα έγγραφα ή να επικοινωνήσουν με το ΔΙΕΚ, αλλιώς ΔΕΝ θεωρείται ολοκληρωμένη η εγγραφή.

Ώρες για το κοινό : από Δευτέρα 4/9 ώρες 15:00- 19:00 

 

Διαβάστε ή κατεβάστε στον υπολογιστή σας το Νέο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοσίων ΙΕΚ.