Αίθουσες εξετάσεων στο ΓΕΛ Καμινίων

στις . Κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Λόγω αναδιάταξης της χωρητικότητας των αιθουσών στο ΓΕΛ Καμινίων, οι αίθουσες που θα εξετάζονται τα μαθήματα της περιόδου 2024Α εξεταστικής για τα τμήματα που εξετάζονται στο ΓΕΛ, διαμορφώνονται ως εξής:ΣΔΟ Ναυτιλίας Β1                      Αίθουσα 1

ΣΔΟ Ναυτιλίας Β2                      Αίθουσα 2

ΣΔΟ Ναυτιλίας Δ1                      Αίθουσα 5

ΣΔΟ Ναυτιλίας Δ2                      Αίθουσα 4

Στελέχη Μον. Φιλοξενίας           Αίθουσα 7

ΣΔΟ Τουρισμού                          Αίθουσα 3

Βοηθός φαρμακείου Β1             Αίθουσα 6

Βοηθός φαρμακείου Β2             Αίθουσα 20
Διαβάστε ή κατεβάστε στον υπολογιστή σας το Νέο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοσίων ΙΕΚ.