Επαναληπτική εξέταση λόγω ασθένειας ή άλλου σοβαρού λόγου

στις . Κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

             Οι καταρτιζόμενοι οι οποίοι δεν έγραψαν σε κάποιο μάθημα εξαιτίας ασθένειας ή άλλου σοβαρού λόγου: 

- είτε να προσέλθουν στη Γραμματεία της Σχολής την Τρίτη 25/6/2024 για τη σχετική αίτηση, προσκομίζοντας ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ τα κατάλληλα δικαιολογητικά,

-είτε να αποστείλουν με email (μέχρι τη Δευτέρα 24/6/2024) στη Γραμματεία της Σχολής, σχετική αίτηση αναφέροντας το μάθημα, το λόγο της απουσίας τους, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά.

Καλούνται οι καταρτιζόμενοι που θα αιτηθούν εξέταση, να προσέλθουν την Τετάρτη 26/6/2024 στις 4:00 μ.μ για να εξεταστούν. 
Διαβάστε ή κατεβάστε στον υπολογιστή σας το Νέο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοσίων ΙΕΚ.