Αιτήσεις Μεταγγραφών-Αλλαγής ειδικότητας

στις . Κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του κανονισμού λειτουργίας των Σ.Α.Ε.Κ.:

1. Καταρτιζόμενος που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλη Σ.Α.Ε.Κ., ιδιωτική ή δημόσια, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στη Σ.Α.Ε.Κ. που επιθυμεί να φοιτήσει για το χειμερινό εξάμηνο από την 1η έως και την 10η Ιουλίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετεγγραφή καταρτιζόμενου αποτελεί η λειτουργία της ειδικότητας στην οποία φοιτά ο ενδιαφερόμενος, στο αντίστοιχο εξάμηνο κατάρτισης στη Σ.Α.Ε.Κ. που επιθυμεί να μετεγγραφεί.

Ο Διευθυντής της Σ.Α.Ε.Κ. υποδοχής οφείλει να εγκρίνει ή να απορρίψει τη μετεγγραφή εντός πέντε (5) ημερών από την υποβολή της. Οι αιτήσεις μετεγγραφής καταχωρίζονται από τη Σ.Α.Ε.Κ. υποδοχής στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κατάρτισης.

Στις περιπτώσεις όπου η μετεγγραφή δεν ολοκληρωθεί, ο καταρτιζόμενος συνεχίζει τη φοίτησή του στη Σ.Α.Ε.Κ. που είναι εγγεγραμμένος.

2. Μετεγγραφές στο Α’ εξάμηνο κατάρτισης δεν επιτρέπονται.

3. Ανάκληση μετεγγραφής για το ίδιο εξάμηνο κατάρτισης δεν επιτρέπεται.

Διαβάστε ή κατεβάστε στον υπολογιστή σας το Νέο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοσίων ΙΕΚ.