Πρόσκληση για ωρομίσθιο εκπαιδευτικό προσωπικό ΔΙΕΚ για τα εξάμηνα 2018Β & 2019Α

στις . Κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Ανακοινώθηκε από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, η πρόσκληση για απασχόληση ωρομισθίων εκπαιδευτών για τα Δημόσια ΙΕΚ για τις ανάγκες των εξαμήνων 2018Β και 2019Α.

Την πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την αναζητήσουν στην ιστοσελίδα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και πιο συγκεκριμένα στη διεύθυνση https://www.inedivim.gr

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την πρόσκληση η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης είναι το διάστημα από 06-08-2018 ώρα 15.00 ως και 24-08-2018 ώρα 15.00

Επισης, υπενθυμίζεται στους ενδιαφερόμενους ότι η κατάθεση των φακέλων τους με τα απαραίτητα, σύμφωνα με την πρόσκληση, δικαιολογητικά θα κατατίθενται στο ΙΕΚ Πειραιά αποκλειστικά από 17-08-2018 έως 28-08-2018 και ώρες 10.30 - 13.30

Παρακαλουμε στην τήρηση του παραπάνω ωραρίου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων και την εύρυθμη λειτουργία του ΙΕΚ. 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ - Σημαντική Ενημέρωση για την Πρόοδο

στις . Κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί Συνάδελφοι - Εκπαιδευτές,

Το ΔΙΕΚ Πειραιά είναι στη δυσάρεστη θέση να σας ενημερώσει ότι πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα εκτύπωσης των Θεμάτης της Προόδου για όλους τους εξεταζόμενους.

Για το λόγο αυτό τα Θέματα της Προόδου, είτε θα γράφονται στον πίνακα είτε θα εκφωνούνται στην τάξη.

 

Εκ της Διευθύνσεως

Επείγουσα Ανακοίνωση για τους Εκπαιδευτές (Ανανέωση 25-8-2017)

στις . Κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Το Δ.Ι.Ε.Κ. Πειραιά ανακοινώνει προς τους υποψήφιους εκπαιδευτές που υπέβαλλαν ηλεκτρονική αίτηση για τα εξάμηνα 2017Β & 2018Α και όρισαν το ΙΕΚ Πειραιά ως ΔΙΕΚ Υποβολής Φακέλου, ότι θα παραλαμβάνει το Φάκελο Υποψηφιότητάς τους κατά το χρονικό διάστημα 21 - 4/9/2017 και ώρες 10.00 - 13.00.

Παρακαλούμε πολύ τους υποψήφιους εκπαιδευτές για την τήρηση των προθεσμιών.

 

Η Διεύθυνση του ΙΕΚ Πειραιά

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΞΑΜΗΝΑ 2017Β & 2018Α

στις . Κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ ανακοίνωσε την έναρξη της διαδικασίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων για τους εκπαιδευτές που επιθυμούν να εργαστούν ως ωρομίσθιοι στα ΔΙΕΚ κατά τα εξάμηνα 2017α και 2017β.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέσω της ιστοσελίδας https://mis.inedivim.gr κατά το χρονικό διάστημα από Τρίτη 08/08/2017 ώρα 15:00 έως και Πέμπτη 24/08/2017 ώρα 15:00.

Για να δείτε την ανακοίνωση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ πατήστε εδώ.

Σχετικά έγγρασε (σε μορφή .pdf):

  1. Η απόφαση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την πρόσκληση των εκπαιδευτών.
  2. Η πρόσκληση εκπαιδευτών ΔΙΕΚ 2017Β-2018Α.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

στις . Κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Η κατάθεση των αιτήσεων των υποψηφίων εκπαιδευτών (εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση) μαζί με τον φάκελο των δικαιολογητικών, θα γίνεται από τους ενδιαφερόμενους αυτοπροσώπως στην έδρα του ΔΙΕΚ Πειραιά όπως αναφέρεται στην παράγραφο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» της πρόσκλησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, από 19/09/2016 έως 21/09/2016 και ώρες από τις 12:30 μέχρι 17:30. Επειδή θα γίνεται επιτόπιος έλεγχος των δικαιολογητικών από τον διευθυντή του ΙΕΚ, ενώπιον του υποψηφίου, παρακαλούνται οι υποψήφιοι εκπαιδευτές, για να διευκολύνουν την διαδικασία αλλά και οι ίδιοι να εξυπηρετηθούν γρηγορότερα, να προσκομίζουν ταξινομημένα τα δικαιολογητικά ώστε να υπάρχει αντιστοιχία του πεδίου μοριοδότησης με το συγκεκριμένο δικαιολογητικό. Από τη Διεύθυνση του Δ.ΙΕΚ Πειραιά

Οδηγίες Εκπόνησης Εργασίας στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα»

στις . Κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι-εκπαιδευτές του ΙΕΚ Πειραιά. Ως γνωστόν από 1-4-2014 με απόφαση του Υπουργείου Παιδείας όλα τα ΙΕΚ της χώρας εφαρμόζουν νέα αναμορφωμένα ωρολόγια προγράμματα. Σε όλα τα προγράμματα όλων των ειδικοτήτων υπάρχει πλέον η εργαστηριακή ενότητα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ» με 3 ώρες διδασκαλίας εβδομαδιαίως.

Στόχος της ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ είναι, η καλύτερη εμπέδωση της θεωρητικής κατάρτισης από τους καταρτιζόμενους και η απόκτηση ικανοτήτων-δεξιοτήτων για την αξιόπιστη άσκηση του επαγγέλματος τους. Κατά τη Πρακτική Εφαρμογή, οι καταρτιζόμενοι της συγκεκριμένης ειδικότητας, εξετάζουν πρακτικά θέματα που άπτονται των αντίστοιχων θεωρητικών μαθημάτων του εξαμήνου μετουσιώνοντας την θεωρία σε πράξη. Συνίσταται επίσης η εκπόνηση εργασιών επί των θεματικών ενοτήτων του εξαμήνου. Ιδιαίτερα κατά το τέταρτο εξάμηνο με δεδομένο ότι πλέον υπάρχει το υποχρεωτικό εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης, είναι καλό να εκπονείται εργασία ως μέρος της ενότητας ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ.

Τα οφέλη από την εκπόνηση διπλωματικής εργασίας θεωρούμε ότι είναι πολλά. Συγκεκριμένα οι σπουδαστές έχουν την ευκαιρία να εδραιώσουν γνώσεις και δεξιότητες που έχουν ήδη κατακτήσει σε θεωρητικό ή πρακτικό επίπεδο, να εξασκηθούν και να συγκροτήσουν δια της επαναλήψεως θέματα που έχουν μάθει, να μάθουν να χρησιμοποιούν πηγές (π.χ. εγκυκλοπαίδειες, διαδίκτυο, συγγράμματα, περιοδικά κλπ), να αναπτύξουν εξατομικευμένες στρατηγικές μελέτης, να αναπτύξουν δεξιότητες αυτό-οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου αλλά και δεξιότητες που θα τους χρησιμεύσουν σε όλες τις πλευρές της ζωής και της σταδιοδρομίας τους. Επίσης μέσα από την εκπόνηση της εργασίας τους θα ανακαλύψουν βαθύτερα τον εαυτό τους, θα προσδιορίσουν τα δυνατά και αδύνατα σημεία τους, θα αποκτήσουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, αυτοπειθαρχία και αίσθημα ευθύνης αλλά και τελικά ικανοποίηση για το αποτέλεσμα.

Η εργασία (thesis) στο μέλλον σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα (ECVET) θα λαμβάνει πιστωτικές μονάδες. Η διεύθυνση του ΙΕΚ Πειραιά θεωρεί καλό την ανάπτυξη συγκεκριμένης κουλτούρας συγγραφής εργασίας των καταρτιζομένων πριν την αποφοίτηση τους μέσα στο πλαίσιο της ενότητας ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ. Είναι καλό λοιπόν να ο σπουδαστής να εργαστεί πάνω σε κάποιο θέμα σχετικό με τα ενδιαφέροντα και τις προσδοκίες της σταδιοδρομίας του, σε γενικά θέματα επαγγελματικών γνώσεων και ικανοτήτων και επίσης σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις και ικανότητες, που περιλαμβάνονται στη στοχοθεσία της ειδικότητας, εμπλουτίζοντας έτσι και το portfolio του.

Στη συνέχεια δίνουμε κάποιες οδηγίες Εκπόνησης Εργασίας στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα»
Διαβάστε ή κατεβάστε στον υπολογιστή σας το Νέο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοσίων ΙΕΚ.