Τα πιο πρόσφατα προγράμματα

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ
Έτος Πρόγραμμα Αρ. Σύμβασης  Τίτλος Προγράμματος
2019 ERASMUS+ 2019‐1‐EL01‐KA102‐062163 DI.S.R.U.P.T.I.ON.  DIsruting the future
Searching for innovation and entrepreneurship
Restructuring VTC of Piraeus
Using technology
Promoting work-based learning
Training to ensure sustainable growth
Incorporating best practices the journey to Knowledge is
ON
2018 ERASMUS+ 2018-1-EL01-KA116-047230 UM.B.R.E.L.L.A.  (UMami beyond limits - Building domestic and international audiences along the way - Re-imagining a healthy future - Experiencing digital - Learning to innovate - Loving to create - Accelerating development and achieving great outcomes)
2017 ERASMUS+ 2017-1-EL01-KA116-035724 G.R.E.E.C.E.   (Global citizens – Ready to engage – Entrepreneur's spirit – European perspective – Co create a shared future – Experience a journey of life long learning
2016 ERASMUS+ 2016-1-EL01-KA116-023084 Η ανάπτυξη και η καινοτομία ως πυλώνες του ποιοτικού επιχειρηματικού σχεδιασμού
2015 ERASMUS+ 2015-1-EL01-KA102-013859 Καινοτόμες μορφές τουριστικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας
2014 ERASMUS+ 2014-1-EL01-KA102-000955 Καινοτόμες Τεχνικές Μαγειρικής - Μοριακή Γαστρονομία
2012 LDV     IVT 2012-1-GR1-LEO01-09731   Μοντέρνες  τεχνικές στη Γραφιστική κ τις ψηφιακές εκτυπώσεις
2012 LDV     IVT 2012-1-GR1-LEO01-09733 Η Ιταλική επαγγελματική κουζίνα
2012 LDV     IVT 2012-1-GR1-LEO01-09734  Εμπορικές εφαρμογές κ προώθηση προϊόντων στο διαδίκτυο.
2011 LDV     IVT 2011-1-GR1-LEO01-06538  Η Ευρωπαϊκή διάσταση στην επαγγελματική μαγειρική τέχνη.
2007 LDV     IVT LdV/IVT/2007/ΕL/295 Νέες τάσεις στην κομμωτική-κούρεμα, χτένισμα, βαφή
2007 LDV     IVT LdV/IVT/2007/ΕL/296  Οι Λειτουργίες της Ναυτιλιακής Επιχείρησης που αφορούν Ναυλώσεις και Ναυτασφαλίσεις
2006 LDV     IVT EL/2006/PL/263 Mελέτη και κατασκευή ενός φωτιστικού εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου
2006 LDV     IVT EL/2006/PL/264  Σύγχρονες τεχνικές εικονογράφησης που βασίζονται στο σχέδιο και την  αυθόρμητη δημιουργία               
2006 LDV     IVT EL/2006/PL/265  Χαρακτηριστικά, διαχείριση και αποθήκευση των Αερίων καυσίμων –Τεχνολογία δικτύων αερίων καυσίμων