Άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό

Με σκοπό την όσο το δυνατόν αρτιότερη παρουσίαση, επεξεργασία, σχεδιασμό και υλοποίηση ποιοτικών προτάσεων στο πλαίσιο της Δια Βίου Μάθησης, έχει  συγκροτηθεί στο ΙΕΚ μας Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, με επικεφαλής τον διευθυντή του ΙΕΚ, κύριο  Γιώργο Διαμαντόπουλο και την υποδιευθύντρια κυρία Ρηγώ Φασουράκη, καθώς και από εκπαιδευτές ξένων γλωσσών.
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2013 - 2014 ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ ΥΠΕΒΑΛΕ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+
για 55 συνολικά καταρτιζόμενους σε τρείς  ροές:  20 καταρτιζόμενοι  για την πρώτη ροή στον Ισπανικό φορέα ΜS Barcelona (ES) στη Βαρκελώνη, 20 για την δεύτερη ροή στον Ιταλικό φορέα CO.EUR. – European Consulting and Training Association (ΙΤ) στη Ρώμη και 15 για την τρίτη ροή επίσης στον Ιταλικό φορέα CO.EUR. για το Άσκολι σε διαφορετικές όμως ημερομηνίες υλοποίησης.