Τα οφέλη για τους συμμετέχοντες σπουδαστές μας

 • Απόκτηση νέων δεξιοτήτων και ικανοτήτων
 • Ανάπτυξη δεσμών φιλίας και συνεργασίας μεταξύ στελεχών των εμπλεκόμενων οργανισμών.
 • Άμεση επαφή με πραγματικές συνθήκες εργασίας, ανάπτυξη  επαγγελματικής προσωπικότητας στη συνεργασία με συναδέλφους, καταμερισμός εργασίας, ανάληψη πρωτοβουλιών.
 • Κατανόηση της διαδικασίας  της Δια Βίου Κατάρτισης  ώστε να επιδιώκουν να ενημερώνονται διαρκώς πάνω σε ό,τι πιο καινοτόμο έχει να επιδείξει ο τομέας τους.
 • Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής αλλά και Παγκόσμιας διάστασης, με ταυτόχρονη δημιουργία ανάλογων δομών στην Εθνική Εκπαίδευση.
 • Σε μεγάλο βαθμό  επιτυγχάνεται η σύγκλιση των σχεδιαζομένων αποτελεσμάτων με τα τελικά αποτελέσματα των προγραμμάτων.
 • Οι συμμετέχοντες αποκτούν όλα τα σχεδιαζόμενα εφόδια γύρω από την κατάρτιση τους σε θέματα της ειδικότητάς τους, αφού έρχονται σε επαφή με άλλους συναδέλφους τους σε πραγματικές συνθήκες εργασίας,
 • Γνωρίζουν την κουλτούρα και τα κυριότερα αξιοθέατα των πόλεων της Ευρώπης που επισκέπτονται.
 • Δημιουργείται μια κουλτούρα μάθησης με σκοπό την κινητοποίηση των μαθητευομένων, την αύξηση των επιπέδων συμμετοχής στη δια βίου εκπαίδευση ατόμων όλων των ηλικιών και κοινωνικών ομάδων.
 • Κατανοούν ότι η πιθανή αγορά εργασίας τους δεν είναι μόνο η Ελληνική αλλά ότι ανοίγονται νέοι ορίζοντες, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι θα πρέπει προσπαθώντας και οι ίδιοι περισσότερο να αποκτήσουν όλα τα εφόδια που θα τους καταστήσουν ικανούς να σταθούν σε αυτό το Ευρωπαϊκό περιβάλλον εργασίας.
 • Βρίσκονται σε διαπολιτισμικό περιβάλλον και έχουν την δυνατότητα να συντελέσουν στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής τους διάστασης.
 • Τους προσφέρεται σημαντικό πλεονέκτημα και προβάδισμα έναντι άλλων αποφοίτων καταρτιζομένων της ειδικότητας τους.