ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERASMUS+ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ TO 2019

Το πρόγραμμα κινητικότητας Erasmus+ με κωδικό 2019-1-EL01- KA102-062163 και τίτλο σχεδίου: DI.S.R.U.P.T.I.ON. ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2019, προ πανδημίας και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2022 μετά την επιστροφή στην κανονικότητα και στη συνέχεια το πρόγραμμα με κωδικό 2020-1-EL01-KA102-078213 και τίτλο I.N.F.I.N.I.T.Y. που πραγματοποιήθηκαν όλες οι ροές του από τον Μάρτιο μέχρι και τον Μάϊο του τρέχοντος έτους! Το πρώτο πρόγραμμα υλοποιήθηκε σε 5 ροές με απόλυτη επιτυχία στην Τουρκία, την Ρουμανία, την Κύπρο και την Ιταλία. Το πρόγραμμα το 2020 υλοποιήθηκε σε 4 ροές επίσης με απόλυτη επιτυχία στην Ισπανία και την Ρουμανία. Τα οφέλη από το πρόγραμμα, όπως αυτά εκφράστηκαν από τους καταρτιζόμενους και τους συνοδούς εκπαιδευτές είναι:
·         απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων (συνδυασμός θεωρητικού και κυρίως πρακτικού μέρους) στο αντικείμενο του κλάδου τους και της ειδικότητας τους
·         εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες
·         επαφή με την αγορά εργασίας μιας ξένης χώρας που δημιουργεί ευκαιρίες αναζήτησης εργασίας εκτός Ελλάδας
·         μοναδική ευκαιρία, απόκτηση εμπειρίας.