Το προφίλ του ΙΕΚ

skyp
 
Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Πειραιά είναι το αρχαιότερο ΙΕΚ της χώρας (από τα πρώτα πειραματικά) με έτος ίδρυσης 1992 και τη στιγμή αυτή, μετά την αναστολή λειτουργίας του 2ου ΙΕΚ Πειραιά και τη συγχώνευσή του με το υπάρχον 1ο, είναι και το μεγαλύτερο.
Σήμερα παρέχει επαγγελματική κατάρτιση σε μεταδευτεροβάθμιο επίπεδο σε νέους ανθρώπους ηλικίας 18+, που δυσκολεύονται να μπούνε στο κόσμο της εργασίας, για να τους βοηθήσει να αναπτύξουν ικανότητες ώστε να ενισχύσουν τις προοπτικές απασχόλησής τους αλλά και ήδη εργαζόμενους οι οποίοι χρειάζονται τεκμηριωμένα γνωστικά εφόδια πάνω στο αντικείμενο εργασίας τους.
Για το τρέχον έτος κατάρτισης , μέσω άριστα καταρτισμένων εκπαιδευτών και μελών του διοικητικού προσωπικού, παρείχε κατάρτιση σε περίπου 800 καταρτιζόμενους σε 29 τμήματα και απασχόλησε 150 εκπαιδευτές στις διάφορες ειδικότητες Τομέων Οικονομίας - Διοίκησης, Πληροφορικής, Τουρισμού, Εφαρμοσμένων Τεχνών, Γραφιστικής, Μαγειρικής, Αρτοποιΐας - Ζαχαροπλαστικής, Ναυτιλιακής κατεύθυνσης, Φαρμάκων-Καλλυντικών, Σχεδιασμού Μόδας,Κυβερνητών Σκαφών Αναψυχής (Skippers), Δημοσιογραφίας κ.λπ.
Το ΙΕΚ διαθέτει τέσσερα εξοπλισμένα εργαστήρια πληροφορικής, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων (διαλέξεις, σεμινάρια, θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκδηλώσεις) και έχει στη διάθεσή του όλα τα εργαστήρια (μηχανολογίας, ηλεκτρολογίας, ηλεκτρονικών, αυτοκινήτων, μικροβιολογικά, δομικών, κομμωτικής, μόδας, κλπ) του συστεγαζόμενου Εργαστηριακού Κέντρου.
Δεν διαθέτει δικά του εργαστήρια μαγειρικής και έτσι όλα τα εργαστηριακά μαθήματα γίνονται σε άλλους Δημόσιους φορείς (Φοιτητική Εστία Πανεπιστημίου Αθηνών) ή σε ιδιωτικά εργαστήρια και κουζίνες εστιατορίων και ξενοδοχείων.
Στο ΙΕΚ Πειραιά τα τελευταία  έχει συγκροτηθεί τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκουν όλα τα θέματα που αφορούν την αναζήτηση, διερεύνηση, διαμόρφωση, σύνταξη, κατάρτιση, έγκριση, συμμετοχή και παρακολούθηση της εκτέλεσης ειδικών προγραμμάτων, τα οποία σχετίζονται με την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και χρηματοδοτούνται, μερικά ή ολικά, από τον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα προγράμματα αυτά το ΙΕΚ μπορεί να συμμετέχει και σε συνεργασία με άλλους φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων αυτών, το Τμήμα αναπτύσσει, άμεσα, σύστημα παρακολούθησης των διοικητικών, οικονομικών και λειτουργικών δεδομένων και πεπραγμένων (monitoring), για κάθε ένα από τα τρέχοντα προγράμματά του, έχει την ευθύνη της ολοκλήρωσης της τελικής έκθεσης των συμμετεχόντων μέσω του Mobility Tool και εκδίδει την τελική έκθεση πεπραγμένων.
Η διεύθυνση του ΙΕΚ Πειραιά πάντα στηρίζει τις πρωτοβουλίες των εκπαιδευτών για την εφαρμογή καινοτόμων προγραμμάτων, επισκέψεων σε επαγγελματικούς χώρους, εκθέσεις εθελοντισμό και για οτιδήποτε «ανοίγει» το ΙΕΚ στην αγορά εργασίας και γενικότερα στη κοινωνία.
Τέλος πρέπει να αναφέρουμε ότι από τη σχολή μας αποφοίτησαν πάνω από 8.000 σημερινοί επαγγελματίες, ενώ συνεχίζουν συνειδητά να την επιλέγουν και να την εμπιστεύονται οι περισσότεροι νέοι που επιθυμούν να γίνουν γνωστικά αυτάρκεις και επαγγελματικά επαρκείς, προκειμένου να επιβληθούν στο σκληρό ανταγωνιστικό περιβάλλον της σημερινής ραγδαία μεταβαλλόμενης αγοράς εργασίας.