ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

στις . Κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!!

Η ακριβής ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Διαβάστε ή κατεβάστε στον υπολογιστή σας το Νέο Κανονισμό Λειτουργίας των Δημοσίων ΙΕΚ.